10 причини да учим чужд език – първа част

Чужд език се учи цял живот, колкото и да се опитват да ни убедят в противното. На фона на всичките езикови училища, само миналите по този път могат да потвърдят тази теза. Всъщност дори е добре да се допитате до мнението на по-опитните, ако имате такива. Не са малко и онези, завършили английска филология, лингвистика или друг вид чуждо езиково обучение, които в порядъка на половината си жизнен път са изучавали различни езици. Обърнете внимание, те продължават да учат. Така, че реплики от рода на „…ще научите чужд език само за …. месеца“ са неоснователни и безпочвени.

Професионалистите са на мнение, че всеки един език се учи с търпение, постоянство и желание.

Съществуват множество причини, които да ни накарат да учим чужди езици, но основно избрахме да се спрем на 10 от тях:

1. Развиване на мозъка – постоянното постъпване на информация е полезна за мозъка. Тя го развива и разгръща много ново хоризонти. Същото важи и за чуждо езиковото изучаване. Не случайно са измислени множество игри и тестове за стимулиране на мозъка и развиването му непрестанно. Изучаването на чужд език може да замести много безсмислени други форми за развиване и поддържане на паметта. Интересни са и фактите, които сочат, че хората, които не са учили чужди езици страдат от болестта на Алцхаймер.

2. Богата информация – познанията на чужд език отварят нови врати и откриват нови „светове“. Със знанието на чужд език може да се постигне много, като се черпи информация и от чужди източници. Сред предимствата на чуждо знанието е и удоволствието да четеш книга в оригинал, наместо от преведена такава; Да гледаш филм, без да се налага да теглиш субтитри или да разбираш музиката, която ти носи удоволствие за ушите.

3. Нови познанства – чуждият език дава възможност за нови приятелства и познанства. Той разкрива възможности, каквито малко са си представяли и прави реален шанса да се комуникира с хора от различни части на света.

4. Богатствата на история и култура – чуждият език, независимо кой е дава възможност за опознаване на историята и навлизане в дебрите на културата на конкретен народ. Всеки, който владее чужд език е по-богат от всички останали, които не владеят нито един, освен майчиния.

5. Да учиш чужд език с удоволствие – най-интересното е това, че много хора приемат изучаването на чужди езици за задължение, а тогава всичко е трудно. Ако на чуждия език се погледне като на мотив за постигане на дадена цел, то нещата биха стояли далеч по-различно.