Всички публикации от zwonulladm

10 причини да учим чужд език – първа част

Чужд език се учи цял живот, колкото и да се опитват да ни убедят в противното. На фона на всичките езикови училища, само миналите по този път могат да потвърдят тази теза. Всъщност дори е добре да се допитате до мнението на по-опитните, ако имате такива. Не са малко и онези, завършили английска филология, лингвистика или друг вид чуждо езиково обучение, които в порядъка на половината си жизнен път са изучавали различни езици. Обърнете внимание, те продължават да учат. Така, че реплики от рода на „…ще научите чужд език само за …. месеца“ са неоснователни и безпочвени.

Професионалистите са на мнение, че всеки един език се учи с търпение, постоянство и желание.

Продължете да четете 10 причини да учим чужд език – първа част

10 причини да учим чужд език – втора част

Изучаването на чужди езици е нещо, което може да промени света ви.

Какво е онова, което може да ви накара да излезете извън граници и да направите това, което смятате, че не е по-силите ви?! Знаете ли, че чуждият език може да ви донесе множество ползи. Ето и една част от тях, като продължение на предходна тема:

1.            Реализация и кариера – безспорен е факта, че в наши дни без висше образование и владеене на поне един чужд език, направо си изгубен. С познания по английски език, пред всеки търсещ възможност за кариера, се отварят множество врати, а когато уменията са в две насоки, то полето за реализация е неограничено. Наред с възможностите за реализация в страната, всеки владеещ чужди езици има реални предпоставки да замине на работа в Чужбина, да направи кариера или да бъде избран измежду много свои колеги, които нямат познания по чужд език.

Продължете да четете 10 причини да учим чужд език – втора част