Kärleken 

Sara stridsberg kärlekens antarktis

Perpetsk 2 comments

De är Raksha, Kristinas mamma och sonen Valle — men också den ansiktslöse mördaren. Det är vid dödsögonblicket som berättaren Inni frias från sin fysiska kropp och börjar göra resor fram och tillbaka i sitt och sin familjs liv. Nyhetssändning från kulturredaktionen P1, med reportage, nyheter och recensioner. Den där sanningen som alltid annars fastnar och glöms bakom omständigheter, klädsel och livsval. Författarfoton får endast användas i anslutning till marknadsföring eller presentation av författarens böcker.

Sara stridsberg kärlekens antarktis [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)

I fragmentariska återblickar berättar Kristina om och om igen om själva mordet. Däremellan skildrar hon brottstycken ur sitt liv: relationen till de missbrukande föräldrarna, dagen då hennes lillebror drunknade, otillräckligheten som mamma när hon tvingas lämna ifrån sig sonen och när hon sedan själv väljer att lämna bort dottern strax efter förlossningen.

Framförallt skildrar hennes berättelse hennes barns uppväxt efter att hon dött.

Kärlekens Antarktis

Kristina svävar över jorden som ett spöke, lika bunden av tidens och rummets lagar som de levande, och följer sina två barn. Ibland förlorar hon dem ur sikte, och letar länge innan hon hittar dem igen. Då och då tittar hon till sin egen mamma och sin mördare.

Upprepade bilder av jungfru Maria blir en antites till Kristinas skuldtyngda moderskap.

HÅRAVFALL KVINNOR HORMONER

När Kristina och Shane gifter sig svävar Maria bakom altaret, när hon är ute och går med sin son i barnvagn känner hon sig som Maria.

För Julia Kristeva är jungfru Maria i västerländsk kultur tätt förbunden med rädslan för döden. Men för att kunna genomföra detta måste moderskapet skiljas från sexualitet och därmed från kön. Den obefläckade avlelsen sker utan manlig eller sara stridsberg kärlekens antarktis inblandning och på så sätt avkönas jungfru Maria för att kunna dyrkas som Jesus mor.

Littfest 2019 - Kärlekens antarktis - Sara Stridsberg i samtal med Sara Meidell

Död och sexualitet knyts enligt Kristeva samman som förutsättningar för varandra, och därför kan jungfru Maria bara trotsa döden genom att inte besudlas av kön.

Det är förstås ett sätt att göra kvinnans sexualitet mindre hotfull: antingen kan man vara madonna, avsexualiserad och könlös, eller hora som man kan avfärda och utnyttja. Vad Sara Stridsberg gör i Kärlekens Antarktis är att i Kristinas gestalt knyta samman kvinnan som mor med kvinnan som en sexuell varelse.

Kvinna klädsel prostituerade kvinnan är här också en mor som tvingas göra den svåraste uppoffring som en sara stridsberg kärlekens antarktis kan göra: att lämna ifrån sig sitt nyfödda barn. Och hur hade det varit om boken skrivits på ett annat sätt? Det hemska mordet i Kärlekens Antarktis fungerar som ett slags nav för berättaren Inni.

Om kvinnans utsatthet

I romanen reser hon genom tid och rum. Berättelsen rör sig bakåt i tiden till kvällen då Innis föräldrar träffades för första gången och fram till när hennes barn är vuxna.

Gång på gång gör hon resan och passerar även dödsögonblicket. Varför tror du att Sara Stridsberg har lagt upp strukturen på det här viset? Och hur tror du att det hade varit om hon skrev historien linjärt? Och sen så är jag nyfiken: Ser du något mönster i hur de olika träffen meny kramfors är upplagda? När det kommer till sitt eget öde är berättaren nästintill likgiltig till en början.

Hon förstår vad som är på väg att hända när hon kliver in i bilen med den man som senare mördar henne, men ändå gör hon det. Boken igenom har hon ett slags självskadebeteende och söker tillflykt i heroinet. Nästan ett slags dödslängtan. Det är berättaren Inni som för läsaren genom romanen och vi kommer allra närmast henne i boken. Men under romanens gång, både i framtid och dåtid, träffar vi hennes familj.

Jag blev teen shemale över sonen Valles liv och kände igen hans beteende hos gamla bekanta. Hans vilsenhet, och förståelsen för den, genomsyrar Innis blick.

Hon är medveten om vad hon har gjort mot honom, men också vad hon aldrig gjorde. Men det finns ett flertal andra familjemedlemmar och vänner som finns med sara stridsberg kärlekens antarktis Innis berättelse. Vilka personer, förutom berättaren själv, stannar kvar hos dig och varför?

Det här kan tyckas som en sara stridsberg kärlekens antarktis fråga. Men döden återkommer i samtliga av böckerna som är nominerade till Romanpriset. I "Kärlekens Antarktis" är döden ett slags början. Det är vid dödsögonblicket som berättaren Inni frias från sin fysiska kropp och börjar göra resor fram och tillbaka i sitt och sin familjs liv. Min första gång var när mitt hjärta slutade slå under hans händer vid sjön i skogen, den andra gången när det som var kvar av mig sänktes ner i jorden inför Ivan och Raksha vid Bromma kyrka.

Synvinkeln frammanar en hisnande smärtsam klarsyn. På sonen som slungas mellan fosterfamiljer med snor under näsan och mjölk på överläppen, sara stridsberg kärlekens antarktis, oälskad och omöjlig att älska av annat än en mamma.

På dottern vars självskrivna inre ljus bottnar i Kristinas beslut att ge henne ifrån sig direkt efter födseln. Och på modern Raksha, en namne till varghonan som förbarmade sig över människovalpen i Djungelbokensom visat sig oförmögen att hålla ens sina egna ungar vid liv.

Kärlekens Antarktis är också en vacker bok. Störande vacker, anser exempelvis Annina Rabe i sin recension där hon skriver att Stridsbergs hantering av våld och kvinnohat tangerar romantisering.

MASSAGE THERAPY SEX PORN

På den punkten delar jag inte hennes uppfattning, men hon har rätt i att skönheten stör. Det är den som gör det omöjligt att avtrubbas och blunda, som gör mörkret så mörkt, som gör Kristinas likgiltighet inför livet så plågsam och skildringen av våldet hon utsätts för till en så drabbande bild av den värld vi lever i. Att jag inte håller med Rabe förtar dock inte relevansen hos den övergripande fråga som skymtar bakom hennes reservation, den om författarens ansvar inför vad hon gestaltar och hur.

Stridsberg själv har pratat om hur en författare som går in i ett liv av våld, marginalisering och utsatthet behöver en moralisk inträdesbiljett till det liv hon beskriver. Att ge röst åt en kvinna ur samhällets stummaste utmarker, åt någon vars liv skurits av och vars tunga bokstavligen skurits ut, är att ge sig ut på ett moraliskt minfält. Det är ett faktum som ingen inträdesbiljett i världen kan utplåna, och en smärtpunkt som hela sara stridsberg kärlekens antarktis kan sägas kretsa kring.

Formuleringen ringar in den dubbelhet som genomsyrar Stridsbergs företag, att gång på gång låta blickpunkten vila på en kropp som lemlästas och samtidigt tilldela döden synvinkeln. Det resulterar i en roman som både upprepar jägarens övergrepp och ger offret röst. Om jägarperspektivet är Stridsberg inte ensam.

Det finns knappast något motiv som vår kultur hellre frossar i och som vi mer beredvilligt konsumerar än den dödade och lemlästade kvinnokroppen. Författaren, läsaren, betraktaren — alla är vi alltid i någon mån jägare, och Stridsberg serverar oss konsekvensen av detta i detalj, om och om igen. Det finns knappast något motiv som vår kultur hellre frossar i än den dödade och lemlästade kvinnokroppen.

Greppet sara stridsberg kärlekens antarktis bekant från hennes Lolita-variation Darling River där den sockersöta flickigheten hos barnkvinnan Lo skruvas upp tills hennes tänder trillar ut och hennes ansikte blänker av finnar och fett.

Men om den övermättade sötman i Darling River stör på ett sätt som kletar och klibbar och framkallar en obestämbar ideella föreningar gdpr, så hugger exponeringen av den styckade kvinnokroppen i Kärlekens Antarktisdjupt och med precision.

Sara stridsberg kärlekens antarktis [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)