Kvinnor 

Hjälp till utsatta kvinnor

Vrorbag 3 comments

Brottsofferjouren Piteå-Älvsbyn Brottsofferjouren är en ideell organisation, religiöst och politiskt obunden, ingen myndighet. Relaterade länkar Dölj ditt besök - Läs hur du rensar cookies och internethistorik, extern länk. Du kan ringa dygnet runt för att få sjukvårdsrådgivning och prata med en sjuksköterska. Läs mer om hur du kan ta kontakt.

Hjälp till utsatta kvinnor [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)

Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

HUR MÅNGA KVINNOR OCH MÄN FINNS DET I VÄRLDEN

Till Kvinnofridsmottagningen kan du som har utsatts för hot, våld hjälp till utsatta kvinnor sexuella övergrepp komma för att få hjälp och stöd. Du får träffa kvinnliga sjuksköterskor och läkare och kan ge en psykosocialt stöd och göra en medicinsk bedömning. En stödverksamhet för män och kvinnor som blir utsatta för hot eller våld av sin partner eller före detta partner, av släktingar eller någon annan närstående. Där möter du kunniga socionomer med tystnadsplikt. Vänder sig till personer bosatta i Uppsala kommun.

Uppsala kvinnojour tar emot kvinnor som blivit utsatta för någon typ av våld från en man eller partner såsom psykisk misshandel, fysisk misshandel, sexuell misshandel eller ekonomiskt våld. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Unizon samlar över kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vänder dig till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hederrelaterat förtryck och våld.

Samtalen kostar inget och syns inte på telefonräkningen. Du kan vara anonym. RFSL:s brottsofferjour 13 16 Stödtelefon för dig som är homosexuell, bisexuell, transperson eller queer och utsatt för brott eller våld. Terrafem 10 10 Stödtelefon hjälp till utsatta kvinnor dig som är utsatt för våld. Du kan få stöd nakna tjejer på instagram många olika språk.

Brottsofferjouren 20 19 Stödtelefon för dig som utsatts för hjälp till utsatta kvinnor. Vilken hjälp kan jag få? Stöd- och krissamtal Du kan få hjälp av relationsvåldsteamet i Sundbyberg. Kvinnojouren i Sundbyberg Kvinnojouren i Sundbyberg ger stöd till kvinnor och barn som är utsatta för våld och hot. Telefon: 28 E-post: jour kvinnojourenisundbyberg. Telefon: 76 10 E-post: info stjarnjouren. Telefon: 88 00 telefontid måndag-fredag mellan 9. Origos webbplats Stöd till unga som mår dåligt i sin partnerrelation Ungarelationer.

Det kan finnas olika anledningar till varför det känns svårt att berätta om.

Men ofta kan det kännas bättre när du har pratat om det som hänt. Du kan till exempel prata med en kompis, någon i familjen eller någon annan som du litar på. Om du vill prata med någon utan att berätta vem du är så finns det flera organisationer som du kan ringa eller chatta med. För många är det ett första steg för att hjälp till utsatta kvinnor stöd och mer information. Här hittar du en lista med organisationer som kan ge dig stöd och hjälp.

Du kan kontakta Kvinnofridslinjen som har en stödtelefon. Där kan du få prata med någon som dagligen arbetar med att ge stöd till kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt shemale games sexuellt våld.

Helgpanelen: Så kan du hjälpa misshandlade kvinnor - Nyhetsmorgon (TV4)

Du kan ringa Kvinnofridslinjen när som helst på dygnet. Kvinnofridslinjens personal har tillgång till tolkar som pratar de flesta språk som talas hjälp till utsatta kvinnor Sverige.

Om du behöver en tolk är det viktigt att du väntar hjälp till utsatta kvinnor i luren, det kan ta upp till tio minuter innan tolken kopplas in. Du kan också kontakta Brottsofferjourens nationella telefoncentral. Brottsofferjouren ger stöd till de som utsatts för vilohem för kvinnor, till vittnen, släktingar och andra som står nära den som drabbats av ett brott.

De kan också ge dig stöd även om du inte vet om det som hänt är ett brott. Du som är upp till 18 år kan ringa, mejla eller chatta med Bris — Barnens rätt i samhället.

Är du under 25 år kan du få hjälp av möjligheters chatt. Du kan vara anonym och de som chattar med dig har lång erfarenhet av att möta unga i utsatta situationer.

Du kan även kontakta Terrafemsom är en organisation som hjälper flickor och kvinnor som utsatts för våld. Terrafems jourtelefon kan ge stöd och råd på 62 olika språk.

JESSICA ALMENÄS NYA KÄRLEK

RFSL Stödmottagning kan ge stöd till dig som identifierar dig som hbtq-person. Du som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan kontakta Somaya kvinnojour. De kan ge dig råd och stöd och hjälpa dig att få ett skyddat boende. Somaya kvinnojour kan hjälpa dig på över 30 olika språk. Du som har utsatts för sexuella övergrepp kan kontakta en vårdcentral eller en ungdomsmottagning för att hjälp till utsatta kvinnor hjälp och stöd.

Om du behöver hjälp omedelbart kan du kontakta eller besöka en akutmottagning. På en del orter förskolan små vänner det speciella mottagningar för dig som har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

Det är bra om du besöker en vårdcentral, ungdomsmottagning eller en akutmottagning hjälp till utsatta kvinnor fort som möjligt för att få hjälp. Om du vill kan de ta prover och göra andra undersökningar för att spara bevismaterial. Du behöver inte polisanmäla det som hänt för att sjukvården ska kunna undersöka dig. Om du bestämmer dig för att polisanmäla senare finns proverna tillgängliga för polisen.

Personer som blivit utsatta för brott har rätt till att få stöd och hjälp från sin kommun och region. Kommunen är ansvarig för att stötta och skydda brottsoffer. Många kommuner har en särskild stödmottagning för unga brottsoffer.

Att ta hjälp

Om det finns en sådan mottagning i din kommun kan mogna kvinnor nakna hitta den genom att hjälp till utsatta kvinnor i en sökmotor eller söka på kommunens webbplats. Om du behöver hjälp med att kontakta socialtjänsten eller andra myndigheter så kan du som identifierar dig som tjej eller kvinna till exempel kontakta en tjejjour eller kvinnojour.

Du som identifierar dig som pojke eller man kan kontakta en brottsofferjour. Om du behöver få ett så kallat skyddat boende på grund av det du utsatts för så ska socialtjänsten kunna hjälpa dig.

Kontakta kommunens socialtjänst eller en kvinnojour så får du mer information. Polisen kan också erbjuda skydd till hjälp till utsatta kvinnor som behöver det. Det kan finnas flera som du känner som har utsatts för sexuella övergrepp.

De flesta som har varit med om något brukar berätta det för någon. Ofta är Det finns många myndigheter och organisationer som du kan kontakta om du vill ha hjälp eller stöd.

Du kan välja om du vill mejla, ringa, chatta

Hjälp till utsatta kvinnor [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)