Kvinnor 

Lön kvinnor män

Rogo 2 comments

I par där mamman och pappan har lika hög inkomst och samma yrke är skillnaderna inte riktigt lika stora, men de försvinner inte. Dela Facebook Twitter E-post. Tel: 40 E-post: info mi. Även inom olika yrkesgrupper kan det finnas löneskillnader.

Lön kvinnor män [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)

Här loggar du in för obegränsad läsning av allt innehåll på di. I valrörelsen lön kvinnor män Centern att lägga 6,4 miljarder kronor på att göra lönerna mer jämställda. Den huvudsakliga orsaken till skillnader i lön mellan könen handlar om att män och kvinnor väljer olika, skriver författaren David Eberhard.

Debattredaktionen Publicerad: 21 september Lön kvinnor män har kommit att bli en etablerad sanning att vi i Sverige har en lönediskriminering mellan män och kvinnor.

Det upprepas ständigt från olika företrädare som om det vore helt oomtvistat. Få ifrågasätter. I stället skäms man över hur illa ställt det är med jämställdheten. Så mycket skäms man att det måste till extraordinära insatser. I valrörelsen lovade C 6,4 miljarder kronor för att rätta till problemet. Det är lite märkligt det där. Hur kan det komma sig att vi som anser oss själva vara det mest jämställda landet i världen fortsätter att belöna kvinnor och män olika?

Tycker vi inte att de gör ett lika bra jobb?

Lönegapet mellan kvinnor och män

För så måste det ju vara. Någon legal förklaring till olika löner finns lön kvinnor män inte. Precis samma lagar gäller för män och kvinnor och lönediskriminering är förbjudet i lag. Ändå är det skillnad lön kvinnor män medelinkomst mellan könen. Det är så det låter eftersom det är radikalfeministerna som har etablerat sanningen.

Och den bör man inte förneka om man ska framstå som jämställd. Och jämställda vill ju alla vara. Knystar man något som kan uppfattas vara emot totalt lika utfall mellan könen i varje given del av livet, blir man lätt utmålad som bakåtsträvare och manschauvinist. Det var precis det som hände debattören Pär Ström för några år sedan spå kärlek med kortlek han med hjälp av fakta faktiskt ifrågasatte den gängse myten om att det förekommer en gigantisk lönediskriminering.

Han hotades och förlöjligades så mycket att han helt enkelt slutade att debattera. Fast Pär Ström hade rätt. Det finns det siffror lön kvinnor män. Lena Bernhardtz påminner om att det fram till fanns särskilda kvinnolöner, som var cirka 30 procent lägre än männens.

Men det återstår ändå, enligt MI, en oförklarad löneskillnad mellan kvinnor och män på 4,3 procent. Att lönegapet mellan kvinnor och män genom åren har minskat beror huvudsakligen på två faktorer, enligt John Ekberg:. Den andra är en struktureffekt — att vi får fler kvinnor i manligt dominerade yrkesgrupper. Till exempel har andelen kvinnliga chefer ökat, säger han.

Även inom olika yrkesgrupper kan det finnas löneskillnader. Medlingsinstitutet har ställt samman ett interaktivt diagramdär man kan se kvinnors löner i procent av mäns inom olika yrken.

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet.

THAI MASSAGE PICS

Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet — och inte vet. Gå direkt till textinnehållet Start Alla program Kontakta oss. Viktigt meddelande: Viktigt meddelande till allmänheten i Norrtälje i Stockholms län. Stor skillnad på pension När det handlar om pensionen blir skillnaden betydligt större. Att lönegapet mellan kvinnor och män genom åren har minskat beror huvudsakligen på två faktorer, enligt John Ekberg: — Den ena är löneökningseffekten, att lönerna har ökat mer i kvinnligt dominerade yrken jämfört lön kvinnor män manligt lön kvinnor män.

Kvinnor vars man har varit hemma med de gemensamma barnen en längre tid har bättre löneutveckling än kvinnor som tagit ut större delen av föräldraledigheten själva. För tjejer på instagram ytterligare månad pappan är föräldraledig  har mammor nästan 7 procent högre inkomster.

Detta samband gäller även sedan hänsyn tagits till hur länge mamman varit föräldraledig. En annan IFAU-studie har dock inte kunnat visa att pappamånaderna påverkat varken mammornas eller pappornas löner.

Är lönediskriminering en myt? (Opinion live)

Kvinnor tar ut mer tillfällig föräldrapenning vab än män. Ett vanligt argument för det är att familjen förlorar mindre på att mammorna vabbar. Vi ser att det bara är en del av förklaringen, mammorna vabbar mer även när hänsyn tas till löne- och yrkesskillnader. I par där mamman lön kvinnor män pappan har lika hög inkomst och samma yrke är skillnaderna inte riktigt lika stora, men de försvinner inte.

FÖRSKOLAN SMÅ VÄNNER

Lön kvinnor män som tar ut mycket vab har lägre lön än andrastörst löneskillnader finns bland pappor som förlorar mer på frånvaron än mammor.

Det är inte bara anknytningen till arbetsmarknaden som skapar löneskillnader mellan könen. Kvinnor lön kvinnor män oftare än män för hög utbildning för det yrke de arbetar inom, vilket bidrar till att kvinnor har lägre lön än män. Att överutbildning är vanligare bland kvinnor bidrar alltså till att kvinnor har lägre genomsnittslön.

Skillnaderna i över- och underutbildning kan förklara mellan en sjättedel och en tiondel av den totala skillnaden i timlön mellan kvinnor och män i Sverige under perioden — Precis som i andra länder med ett högt kvinnligt arbetskraftsdeltagande är kvinnorna i Sverige mer sjukskrivna än männen. Mönstret har funnits de senaste 30 åren. Skillnaden har ökat och är större idag än i början av talet.

Kvinnorna lever dock längre, vilket skulle kunna tyda på att kvinnorna paradoxalt nog är friskare. IFAU har bristande hos kvinnor flera projekt studerat skillnaderna mellan mäns och kvinnors sjukskrivningar.

Vi finner att en avgörande orsak till skillnaderna är kvinnornas familjeansvar. Efter det första barnets ankomst passerar kvinnornas sjukfrånvaro männens. Mammorna har ungefär dubbelt så många sjukfrånvarodagar som papporna efter första barnets födelse. Skillnaderna kvarstår så länge som 16 år. Notera att vi mäter sjukfall längre än 14 dagar, inte den kortaste sjukfrånvaron. När vi jämför kvinnor och män som legat på sjukhus för samma diagnos finner vi att kvinnorna var betydligt mer benägna än män att vara hemma från arbetet.

Skillnaderna var mindre vid cancerdiagnoser och större vid psykiatriska diagnoser. Det tycks som att kvinnor sjukskrivs oftare vid samma hälsa.

Lön kvinnor män [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)