Och 

Killar och tjejer i skolan

Ulorzhatta 3 comments

Lindbäcks Boende AB Affärsområdeschef. Genom att ställa följdfrågor till det som eleverna säger när de motiverar hur de tänker kan du vidga perspektivet ytterligare för att öka deras syn på genusproblematiken. Skillnaderna mellan pojkars och flickors studieresultat har uppmärksammats i ett antal år nu — flickor presterar bättre än pojkar i allmänhet och i synnerhet när det gäller svenska-ämnet.

Killar och tjejer i skolan [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)

Svenska flickor presterar även bättre i matematik. Samtidigt har pojkarna högre självförtroende än flickorna som ofta har svårt att identifiera sig som forskare i naturvetenskap. Pojkarna skyller i högre utsträckning sina brister på någon annan, säger Eva Lundgren.

OECD: Stor skillnad mellan könen i skolresultat

De lågpresterande pojkarna verkar i högre utsträckning se skolan som bortkastad tid och ser inte vad de ska ha kunskaperna till. Skolverkets generaldirektör Anna Ekström ser pojkarnas sämre prestationer som ett stort jämställdhetsproblem.

Skillnader mellan könen i skolan

Vi har centralt tagit fram ett underlag som sedan rektorer tittar på tillsammans med vår utvecklingsstrateg. På det sättet hjälps vi åt att se mönstren, det kan se olika ut på olika enheter, förklarar Sofie Lindén. I forskningsrapporten är en av slutsatserna att just satsningar killar och tjejer i skolan att förbättra dåliga skolor också är ett sätt att höja pojkars resultat. Men man betonar också att stödet till svagpresterande elever bör förbättras, dessutom bör man se över betygssystem och antagningsregler som begränsar många pojkars möjlighet till gymnasieutbildning.

Men arbetsmarknaden förändras och vi vet inte vilka konsekvenser svaga skolresultat kommer att få framöver, säger Anna Sjögren, docent vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering i en kommentar till rapporten. Sofie Lindén tror också att en del av skillnaderna mellan pojkar och flickor ligger i olika förväntningar. Alla elever har olika ageranden men alla vill lyckas innerst inne och det måste vi hjälpa dem med, säger Sofie Lindén.

Östergötlands Folkblad grundades av arbetarna i Norrköping som en motvikt mot den borgerliga pressen, bland annat Norrköpings Tidningar. Från och med killar och tjejer i skolan tidningen åter Folkbladet.

NATACHA PEYRES NAKEN

Sedan år ingår tidningen i NTM-koncernen. Viktigast för Folkbladet är den lokala nyhetsbevakningen. Folkbladet speglar dagligen den lokala kulturen och den lokala sporten. Folkbladet erbjuder dessutom sina läsare fullödig spel- och TV-service veckans alla dagar. TV-bilaga på onsdagar ger mervärde åt den som vill veta mer. Nyhetsredaktionen: redaktion folkbladet. Självklart att killar måste kunna sådant också.

Han har en jätteduktig lärare i träslöjd. De flesta killkompisarna tycker så.

BEN DOVERS KINKY LADIES OF LONDON

Hans pappa tycker också att sådant är kul. Mira Mitchell gillar hästar — och vet att många killar inte delar det intresset.

I filmer och böcker är det ofta tjejer som gillar hästar. Men jag föddes till att tycka om hästar. Undersökningar visar att pojkar får och tar mer av lärarnas uppmärksamhet än flickorna.

Pojkarna pratar mer medan flickorna tilldelas uppgifter som ordningsskapare. Länkar Svenska Dagbladet Könsroller kan förstärkas i skolan. Tidningen och genus. Du är här: Lektionstips. Förberedelser Skriv ut artikeln från Svenska Dagbladet. Läs "Tidningen och genus" för fördjupning. Syfte Diskutera könsroller med eleverna.

kille sjunger till tjej men blir utskrattad av alla...

Tidningar till klassrummet Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning. Vad tycker du? Tror du att det som Greta säger är vanligt?

Killar och tjejer i skolan [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)