Och 

Vad är kvinnlig könsstympning

Khap 3 comments

I Burkina Faso och Egypten har det minskat med 35 procent. Vid förlossning öppnas såret för att efter förlossningen sys ihop igen. När forskare spekulerar kring upphovet till kvinnlig könsstympning förekommer bland annat följande hypoteser:. Du kan stänga av cookies i din webbläsare. Kvinnlig könsstympning, även kallat kvinnlig omskärelse, är en extrem form av våld mot flickor och kvinnor.

Vad är kvinnlig könsstympning [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)

Ibland sker övergreppet även i Sverige, i hemlighet och ofta utan bedövning. Mörkertalet är stort, många vad är kvinnlig könsstympning vet inte om att övergreppet är förbjudet eller vågar helt enkelt inte anmäla. Genom att lära från vårt framgångsrika arbete i flera afrikanska länder informerar vi flickor i riskgrupper i Sverige om deras rättigheter och om vilket stöd de kan få av samhället.

Det är till exempel personal inom vård, skola, socialtjänst och på Migrationsverket. Anissa Mohammad, sakkunnig könsstympning på Länsstyrelsen i Östergötland. Kvinnors och flickors rättigheter. Kampen för demokratiska rättigheter. Katastrofinsatser och beredskap.

Hållbar försörjning och klimatanpassning. Skip to the content Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Vad är kvinnlig könsstympning?

Genom att surfa vidare eller stänga denna ruta så godkänner du användandet av cookies. Hem Vårt arbete Kvinnors och flickors rättigheter Vad är kvinnlig könsstympning.

Vad är kvinnlig könsstympning? En majoritet av världens muslimer och kristna utövar inte denna sed. Kvinnlig könsstympning förekom i Afrika långt innan kristendom eller islam kom dit, men när dessa områden kristnades och islamiserades vävdes praktiken med könsstympning in i de nya religionerna och kom att uppfattas som vad är kvinnlig könsstympning religiös tradition. Muslimska teologer har en lång historia av att försöka stoppa kvinnlig könsstympning, dock utan att lyckas.

FÖRSTA KÄRLEKEN GLÖMMER MAN ALDRIG

Det tidigaste exemplet på en muslimsk teolog som argumenterade emot könsstympning av flickor är daterat till talet västerländsk tideräkning. Några hadither haditherna inom islam är berättelser om vad profet Mohammad sade och gjorde medan han levde rör kvinnlig könsstympning. En del muslimer menar att det därmed är acceptabelt med milda ingrepp; andra säger att denna hadith ska tolkas så att Profeten tog avstånd från sedvänjan och hade för avsikt att med tiden helt förbjuda ingreppet.

NAKNA TJEJER PÅ INSTAGRAM

Men det finns en klyfta mellan den muslimska eliten som oftast tar avstånd från kvinnlig omskärelse och den mer folkliga gräsrotsnivån där vad är kvinnlig könsstympning upplever att kvinnlig könsstympning är ett tecken på att de är goda troende. Ingen vet var eller varför kvinnlig könsstympning uppstått. Det finns belägg för att det existerat ett par tusen år tillbaka i tiden. Ett av de tidigaste spåren är i en grekisk papyrus från år f Kr. Där skrivs det till en person i maktställning i Memfis, Egypten, att modern till en flicka kallad Tathemis begär pengar då hennes dotter nu är i en ålder då det är brukligt att hon omskärs och därför behöver lämplig klädsel och hemgift.

Kvinnlig könsstympning media4diversity.eu

När forskare spekulerar kring upphovet till kvinnlig könsstympning förekommer bland annat följande hypoteser:. Ingen kan säga vilken förklaringsmodell som är "sann" eller som bäst avspeglar det verkliga historiska förloppet.

Man kan inte heller utesluta att olika former av kvinnlig könsstympning uppstått av olika skäl på olika platser. Världshälsoorganisationen beräknar att tre miljoner flickor könsstympas varje år, och att totalt vad är kvinnlig könsstympning miljoner kvinnor i världen är könsstympade.

Kvinnlig könsstympning montana naken i ett bälte som sträcker sig från Senegal, Gambia och Mauretanien i västra Afrika till Afrikas horn i öst. Förekomsten varierar med etnisk bakgrund: i vissa länder är förekomsten mycket hög i en del etniska grupper och mycket låg eller obefintlig i andra, vilket gör att en del statistiska uppgifter utgör ett genomsnitt för landet i helhet.

Infibulation förekommer också i en vad är kvinnlig könsstympning etniska grupper i till exempel Eritrea och Etiopien. Kvinnlig könsstympning praktiseras i okänd omfattning i Förenade Arabemiraten, Jemen och i enstaka grupper i Irak. I Indonesien, Malaysia och Indien utförs det i vissa muslimska grupper.

Kvinnlig könsstympning underskattat problem

I Frankrike är könsstympning förbjudet och myndigheter motarbetar brottet aktivt. Man uppskattar att cirka 20 flickor vad är kvinnlig könsstympning Frankrike ligger i riskzonen. I Storbritannien är könsstympning förbjudet sedan talet men ännu år hade ingen dömts för detta brott. I Sverige, som första land i västvärlden, är kvinnlig könsstympning uttryckligen förbjudet i lag sedanäven om ingreppet sker under en utomlandsresa.

Före användes i lagen termen "kvinnlig omskärelse", men ändrades till "könsstympning". Det finns flera lagrum som berör hantering av frågan om kvinnlig könsstympning i Sverige: inklusive brottsbalkenvad är kvinnlig könsstympning, lag med förbud mot könsstympning av kvinnor, socialtjänstlagen och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Sedandå könsstympning kriminaliserade i Sverige, har två fall lett till fällande dom och ett tredje fall gällde planerad könsstympning.

Socialstyrelsen uppskattade år att antalet flickor och kvinnor som genomgått ingreppet innan de kom till Sverige till 38 och de vanligaste födelseländerna för dem är Somalia, Egypten, Etiopien, Eritrea och Gambia. Socialstyrelsen undersökte ej hur många som genomgått ingreppet under tiden den varit bosatta i Sverige. Forskarna Sara Johnsdotter och Birgitta Essén, menar att tvångsundersökningar ger onödigt lidande. Efter en tvångsundersökning dömdes en svensk kommun till skadestånd för att ha brutit mot diskrimineringslagstiftningen och åsamkat flickan emotionell skada.

Förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning inleddes i Sverige i början av talet. Det var då det så kallade Göteborgsprojektet startade på initiativ från Socialstyrelsen och bedrevs mellan och Uppdraget var att främja vård åt Sverigeboende kvinnor och flickor som genomgått omskärelse, men också att arbeta med opinion mot könsstympning i afrikanska invandrargrupper.

Socialstyrelsen tilldelades 2,7 miljoner kronor under — för att arbeta mot könsstympning i Sverige. År uppskattades 90 offer för kvinnlig könsstympning leva i Sverige. Enligt människorättsorganisationen Terre des Femmes de lever offer i Tyskland och ytterligare hotas. Stympningen begås till exempel i hemlandet under skollov eller reser en person till Tyskland för att stympa där. I Berlin öppnades i september "Desert Flower Center" som erbjuder både kirurgisk och psykologisk lindring till offren.

Straffet för könsstympning skärptes från 7 till 21 års fängelse i provinsen New South Wales år och därmed blev påföljden i nivå med Tasmaniens. Stympningen utfördes i Australien på de två flickorna när de var sju år och gärningsmännen dömdes till vardera femton månaders fängelse. Könsstympning av kvinnor är förbjudet i samtliga länder i västvärlden, och alltfler utvecklingsländer förbjuder också sedvänjan.

Vissa länder tillämpar generell lagstiftning mot misshandel och vållande av kroppsskada, bland annat Frankrike där ett trettiotal personer dömts för kvinnlig könsstympning. Det förekommer även speciallagstiftning sedan i Sverige som uttryckligen förbjuder svenska kärlek film könsstympning.

Tanken är att man öppnar förbi uretramynningen så att den blir synlig och kan med fördel fortsätta upp till främre kommisuren om den underliggande vävnaden ligger fritt. Stor aktsamhet bör tas så att inte ytterligare vävnad kommer till skada.

Varje defibulering bör individuellt anpassas efter vad patienten vill och hur högt upp hudbryggan är fri från underliggande vävnad. Skydda underliggande vävnad genom att använda en peang eller fingrar in under ärret vid incisionen. Det är inte ovanligt att vid operation upptäcka en icke-residerad klitoris. Suturering av sårkanter på respektive blygdläpp sker med tunt resorberbart material. Sårläkningen tar ca 4 veckor och kvinnan bör informeras om att undvika omslutande samlag under den tiden.

Ingen vidare uppföljning är nödvändigt gällande just defibuleringen 1. Kvinnor som har könsstympats kan många gånger leva utan besvär eller med vad är kvinnlig könsstympning men utan kunskap om den hjälp som vården kan erbjuda. Mödrahälsovården är en möjlighet att identifiera kvinnor som är könsstympade för att efterhöra om eventuella besvär orsakade av ingreppet, men också bedöma behov av eventuell öppningsoperation inför förlossningen.

Kommer patienten nakna tjejer på instagram ett land där könsstympning är vanligt förekommande är det av stor vikt att aktivt fråga.

Om undersökningen visar att ingreppet riskerar att medföra ett förlossningshinder bör kvinnan erbjudas en öppningsoperation. Rekommenderat är att göra den efter vecka 13 när den största missfallsrisken är över men gärna före vecka 25 så att slemhinnor hinner läka ordentligt.

Det är dock aldrig försent att göra en operation. En del patienter vill avvakta med öppningsoperation till själva förlossningen, vilket självklart ska respekteras.

Dock ska patienten informeras om att ingreppet då sker i lokalbedövning och att öppningen måste vara tillräckligt stor för att kunna göra sedvanliga undersökningar i samband med förlossning 1. Det är också viktigt att patienten får information om att det är otillåtet i svensk sjukvård att reinfibulera efter förlossning och att det är straffbart för föräldrar att låta omskära sina döttrar. Könsstympning i sig är ingen indikation för kejsarsnitt, trots att flertalet studier visar på ökade risker för blödning, sfinkterrupturer och instrumentell förlossning.

Om patienten har svåra fistlar, PTSD och primär förlossningsrädsla eller andra komplicerande faktorer kan dock planerat snitt vara det enda möjliga 8. Mödrahälsovården vad är kvinnlig könsstympning också se som sin uppgift att informera om kost, eftersom en del könsstympade kvinnor av rädsla för att få stora barn undviker att äta under sin graviditet och andra av religiösa skäl fastar.

Det är också bra att vara uppmärksam på de kvinnor som bär heltäckande slöja så att de får i sig tillräckligt med D-vitamin 8. Amel-mottagningen På Södersjukhuset i Stockholm finns Amel-mottagningen, unik i sitt slag, som är specialiserad på att möta kvinnor med erfarenhet av könsstympning.

Gynekologer, förlossningsläkare och kuratorer med specialistkompetens arbetar tillsammans och erbjuder vård för kvinnor som söker för besvär direkt kopplade till könsstympningen så som smärta, miktionsbesvär eller svårighet att bli gravid. Men en lika stor del av mottagningen handlar om att kvinnor ska kunna söka för andra vanliga gynekologiska besvär och vara trygga i att kvinnlig könsstympning tanzania vårdpersonal de möter har stor erfarenhet av att undersöka och möta kvinnor som könsstympats.

Dessutom arbetar kuratorerna på mottagningen med behandling av psykosexuella och psykosociala problem. Läs mer Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy. Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Ny användare Glömt lösenord.

Om internetmedicin. Kvinnlig könsstympning. Typ 2: Klitoris skärs bort samt delar av eller hela de inre och kvinnas hämnd stream blygdläpparna. Typ 3: Delvis eller fullständigt borttagande av yttre genitalia. Därefter sys de yttre blygdläpparna ihop så att slidöppningen täcks.

En liten öppning lämnas längst ner mot anus så att urin och menstruationsblod kan rinna ut. Typ 4: Prickning av klitorisområdet med ett vasst föremål, är också en form av könsstympning. Kvinnlig könsstympning underskattat problem. Senast ändrad Stort antal FN uppskattar att över miljoner kvinnor i världen vad är kvinnlig könsstympning omskurna. Denna sida använder cookies.

Vad är kvinnlig könsstympning [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)