Sex 

Föreningen för kognitivt stöd

Axkeep 3 comments

Gunnel har representerat FKS i en internationell arbetsgrupp för Internationell standard ISO som tagit fram nya vägledningar för tidshantering och för kognitiv tillgänglighet. Tydliggörande pedagogik — praktiska exempel utifrån UDL Anna Sjölund är beteendevetare, handledare och författare till flera böcker om tydliggörande pedagogik. Idag sker utveckling inom allt fler områden som psykiatri, neuropsykiatri, demensvård mm. Sedan flera år är hon drivande i Kung Saga Förenings arbete i frågan om rätten till arbete för personer med IF. Snittar och dryck.

Föreningen för kognitivt stöd [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)

Studiematerial, kommunikation, diskussion och samarbete, tv- och radioprogram, sociala medier för folkbildning Det mesta av innehållet är fritt för alla att använda, men ett större utbud erbjuds till dem som loggar in med sitt Folkbildningsnätskonto. Det mesta av innehållet är fritt för alla att använda, men ett större utbud erbjuds till dem som loggar in med sitt Folkbildningsnätskonto Logga in med: FirstClass SchoolSoft.

SEX MED KVINNOR

Avbryt Vem får logga in? Lyssna Kontakt Hjälp Sök:. Javascript är inaktiverat!

FKS - Föreningen för kognitivt stöd

Föreningen för kognitivt stöd Föreningen för Kognitivt Stöd är en ideell förening som föreningen för kognitivt stöd sprida kunskap och främja utveckling inom kognitivt stöd. Dela: Facebook Twitter E-post. I webbutbildningen Inkludera Mera finns kunskap och handfasta tips för att verkliga anställningar och riktiga kollegor ska bli till. Prat och verkstad — vad händer …….

Deras viktigaste fråga just nu är hur att stärka LSS-rättigheter. I rollen som ordförande arbetar hon internationellt för rösträtt för målgruppen.

Föreningen för Kognitivt Stöd

Hon samordnar Inre Ringens styrelsearbete. Hennes övriga arbetsområden är arbetsfrågor och fosterdiagnostik. Martin ger en presentation av tankar och förslag från den statliga utredning om styrningen av den framtida funktionshinderspolitiken Dir. MegaMind Funkis — en kognitiv anpassning Anita Hildén är speciallärare och Maria Olsson är projektledare och tillgänglighetsansvarig Tekniska museet. Dessa resultat presenteras samt satsningen MegaMind — Funkis med extra tillgängliga onsdagar för skolgrupper föreningen för kognitivt stöd olika funktionsvariationer.

Mingel och FKS årsmöte Mingla och nätverka i utställningen. Snittar kärleken slå dryck.

Välkommen på FKS årsmöte! Studiebesök   mer info på konferensen  Upplev kognitiv tillgänglighet i praktiken på Tekniska muséet och se MegaMind-utställningen. Aktuellt från FKS. Vardagsteknik i hem och samhälle — en möjlighet eller hinder för personer med kognitiva nedsättningar?

KNÖL I BRÖSTET UNG KVINNA

Anders Kottorp är professor i arbetsterapi och arbetar som dekan på Malmö Universitet. Teknikutvecklingen i dagens samhälle skapar nya möjligheter till aktivitet och delaktighet som inte funnit tidigare.

Men samtidigt så finns en risk att hinder uppkommer för olika grupper.

Seminarium Kognitiv stöd Sofia Ringvall

Dessa hinder kan vara orsakade av olika kognitiva nedsättningar, men sambanden är föreningen för kognitivt stöd betydligt mer komplexa än så. Kognitiva funktionsnedsättningar — hur är det på riktigt Niklas Håkansson lever själv med konsekvenserna av en hjärnskada efter en misshandel för mer än 10 år sedan.

Rita Ehrenfors har sin erfarenhet från arbete inom rehabilitering. Tillsammans har vi föreläst om våld och våldets konsekvenser föreningen för kognitivt stöd skolungdomar och för vård- och omsorgspersonal under snart 6 år.

Tillsammans beskriver de ett antal situationer i vardagen där nedsatt kognitiv förmåga blir en utmaning. De visar på några lärande exempel — där stöd och bemötande är avgörande för att leva ett liv som andra. Att njuta av livet när man har en demenssjukdom Gun Aremyr är arbetsterapeut med magisterexamen.

Hon har föreläst inom demensområdet sedan och medverkat på de nationella Demensdagarna i såväl Sverige, Norge som Danmark samt föreläst i Japan. Gun Aremyr driver ett nationellt e-postnätverk för arbetsterapeuter med intresse för demensområdet.

FÖRENINGEN KOGNITIVT STÖD

Författare m. Vad vet man om funktion hos och levnadsvillkor för personer äldre än 60 år med ADHD respektive autismspektrumtillstånd? Presentationen inleds med information om SUF kunskapscentrum.

Aktuell kunskap om kognitiva nedsättningar och föräldraskap, behov av stöd samt om olika typer av stöd som finns idag. Jessica Eriksson - Tillgänglighet och kognitivt stöd i gymnasiesärskolan Kommunikationspedagog på gymnasiesärskolan. Föreläsningen kommer att visa hur skolmiljön kan göras tillgänglig med bilder.

Jessica kommer också visa på de positiva förändringar som skolan sett sedan de började använda surfplattor på gymnasiesärskolans individuella program. Daniel Erkstam- -Framtiden är redan här Daniel Erkstam från kommunikationsbyrån Salgado i Uppsala har arbetat med må bra massage uppsala och sociala medier de senaste 9 åren.

Daniel har också jobbat 8 år inom vård och omsorg av människor med särskilda behov. Daniel talar om vilken betydelse sociala media föreningen för kognitivt stöd ha för många personer med kognitiva svårigheter. Han ger också exempel på tillämpningar av några av de lättillgängliga tekniker som löser vardagliga utmaningar.

Lars Sandman - Etik i förskrivningsprocessen — självbestämmande och integritet. Lars Sandman är professor i vårdetik vid Högskolan i Borås. Lars presenterar en vårdetisk modell föreningen för kognitivt stöd att värdera etiska problem i samband med kognitivt stöd. Anders delar med sig av av en en personlig berättelse från att vara efterfrågad med årskort på SAS till en hårdlandning mitt i livet. Över en natt förändras hela verkligheten och vi hamnar plötsligt mitt i ett kaos av skuld och skam.

Föreningen för kognitivt stöd [PUNIQRANDLINE-(au-dating-names.txt)